Çerez Örnek

Misyon ve Vizyon

Misyon:
Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemi ile araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan sağlık bilimleri alanlarında yetkin ve donanımlı lisans mezunları yetiştirmektir.
 
 
Vizyon :
Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren sağlık bilimleri alanına yönelik sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, bilgi ve becerilerini günlük hayata aktarabilen, yeniliğe, gelişime ve değişime açık, yeniliğin, gelişimin ve değişimin öncüsü olmayı hedefleyen yaratıcı araştırıcı girişimci öz denetimini sağlayabilen, kültürel ve evrensel değerlere saygılı, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş lisans mezunları yetiştiren bir fakülte olmak.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ