Çerez Örnek
canlı destek

Çocuk Gelişimi Bölümü


Program tanıtımı

Çocuk Gelişimi Programının amacı; 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimi olan, evde bakımı süren ya da hastanede yatarak tedavisi sürdürülen akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci, suça itilmiş) çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirebilen, aile danışmanlığı yapabilen, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilen, teknolojik ve bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilen, multidisipliner yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmektir.
 
 
Çocuk Gelişimi Programı toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda öğrencinin alması gereken zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile bazı dersler kapsamında gerçekleştirmeleri zorunlu olan uygulamalar bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Programının % 75'i zorunlu derslerden, % 25'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.Bölümden mezun olabilmek için öğrenciler mevcut olan 240 AKTS (240 AKTS'nin 180 AKTS(kredi) 'sini zorunlu derslerden 60 AKTS'sini ise programdaki seçmeli derslerden) karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadır.
 
Çocuk Gelişimi Programı, uygulamalarla desteklenerek multidisipliner bir anlayış içinde farklı dallarda deneyim sahibi olunmasını ve bu yolla öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerini pekiştirmelerini amaçlar. Bu kapsamda, öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler olmak üzere diğer kamu ve özel kuruluşlarda uygulamalarını yaparak eğitimlerini tamamlar.
 
Derslerin ve uygulamaların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ